Комиссия НБУ ограничила банковские операции банка “Таврика”

2169 просмотров

23 ноября комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков решением №906 ограничила банковские операции банка “Таврика” до 24 декабря 2012 года.

Текст решения №906:

"Позаплановою перевіркою ПАТ "Банк "ТАВРИКА" (далі БАНК) з питань якості активів, достатності капіталу, ліквідності, менеджменту, яка проводиться з 22.11.2012 відповідно до розпорядження від 22.11.2012 №599-р встановлено наявність критичної ситуації з керівництвом Банку, а саме звільнення Голови Правління без передавання справ, звільнення члена спостережної ради (за сумісництвом начальник відділу кадрів); існування загрози значного відтоку залучених коштів, наявність незначних залишків коштів на коррахунку Банку в НБУ, загроза невиконання зобов’язань перед кредиторами та вкладниками з вини банку.

Керуючись статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пунктами 1.3. глави 1 розділу I, пункту 3.1 глави 3 розділу I, розділом 7 глави II Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.09.2012 №346 (далі Положення №346), пунктом 3.30 Положення про Комісію НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні НБУ, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.10.2007 №395, Комісія НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків

вирішила:

1.Зупинити БАНКУ з дня прийняття цього рішення на термін до 24 грудня 2012р. здійснення окремих видів операцій, а саме:
- залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб;
- використання для розрахунків прямих кореспондентських рахунків та проведення розрахунків здійснювати виключно через консолідований кореспондентський рахунок, відкритий у НБУ;
- проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов’язаними особами;
- здійснення нових кредитних операцій, операції за діючими кредитними договорами здійснювати лише під забезпечення високоліквідною заставою (державні облігації України всіх випусків, боргові цінні папери, емітовані НБУ, облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету міністрів України (далі -КМУ), надану відповідно до закону про Держбюджет України на відповідний рік, гарантії КМУ);
- погашення заборгованості, що виникла за кредитними операціями не в грошовій формі;
- вивільнення отриманого БАНКОМ забезпечення за кредитними операціями до часу повного погашення позичальниками заборгованості, у разі необхідності приймати додаткове забезпечення;
- будь-яке відчуження будівель та споруд БАНКУ без погодження з НБУ;
- надання не забезпечених гарантій, поручительств, авалів та інших зобов’язань;
- здійснення лізингових операції;
- здійснення операцій з цінними паперами (крім операцій з цінними паперами, що рефінансуються НБУ ), в тому числі обмін;
- надання власникам/учасникам БАНКУ, які прямо або опосередковано володіють п'ятьма і більше відсотками статутного капіталу БАНКУ або права голосу придбаних акцій БАНКУ (у тому числі пов’язаним особам БАНКУ), коштів у будь-якій формі (майно, будь-які операції з векселями, право уступки вимоги боргу, факторинг, гарантії, поруки за кредиторів банку тощо);
- здійснення випуску, достроковий викуп, погашення цінних паперів власного боргу, переведення в інші види зобов’язань;
- авансову виплату відсотків за депозитними договорами;
- виплату дивідендів акціонерам чи розподіл капіталу у будь-якій формі, крім спрямування коштів на збільшення статутного капіталу БАНКУ та до резервного фонду;
- виплата бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород БАНКУ та виділення коштів на спонсорство, доброчинність та фінансову допомогу;
- викуп власних акцій (часток,паїв) в акціонерів, учасників БАНКУ, за винятком випадків, передбачених законом;
- збільшення обсягів капітальних інвестицій та нематеріальних активів;
- здійснення витрат на консультаційні послуги фінансового характеру;
- відкриття нових філій та відділень;
- повернення коштів інсайдерам.

2. Департаменту інспектування банків Генерального департаменту банківського нагляду (Яковлева Р.В.) довести зміст даного рішення до відома БАНКА.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент прудеційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду (Мироненко О.М.)

Голова Комісії І.В.Соркін"

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.